Capchase is expanding to the Netherlands and Belgium

Henrik Grim
Henrik Grim
General Manager of Europe
Posted on
February 1, 2022
·
5
min read
Capchase is expanding to the Netherlands and Belgium

Read in Dutch below.

Capchase is now live in Belgium and the Netherlands

In 2021, Capchase made $1.6bn available in funding to entrepreneurs, and we believe that this number will continue accelerating throughout our European expansion.

European tech has never been more prosperous. Yet despite the region’s rapid growth, the breadth of capital options available to founders remain limited. Our range of financing products provides a new, cost-effective way for founders to realize their ambitions. This is why, in six months of operation in Europe, we have already made hundreds of millions available in financing to hundreds of startups, now representing 25% of Capchase’s global business. 

Last month, we announced our expansion to the Nordics, and we are now setting our sights on Belgium and the Netherlands. These markets are seeing an unprecedented boom in capital and talent inflow to the tech sector, and there is a growing pool of startups that are ideally placed to take advantage of Capchase’s flexible financing options. 

Capchase has already provided growth capital to leading companies in these regions, across SMB SaaS and enterprise SaaS, as well as consumer subscription businesses. We're honored to list companies like Homerun (HR tech platform), and Owlin (news analytics), as well of hundreds of others, amongst our European customers.

Capchase offers a range of non-dilutive financing products for companies with recurring revenue. This enables founders to quickly gain access to growth capital without giving up equity. We recently announced the launch of one of the industry’s first alternatives for startups seeking to monetize their idle cash: Capchase Earn. The product generates interest and allows companies to significantly reduce their overall cost of capital. It enables startups with idle cash from sources such as a recent fundraise to offset rates on Capchase’s other financing products.

Adelina Peltea, COO at Homerun said: “Homerun which offers SMBs a software for managing their hiring process, is making a few million in ARR and is preparing to raise Series A this year. We wanted a way to fuel our growth without having to wait for the Series A funds, and Capchase seemed like an easy-to-use solution. It's a hassle-free alternative to bank loans, and an equity free alternative or complement, to VC money. And I have to say that since UX is big in what we are building, it's also nice to have funding with a great UX!"

Join our upcoming event in collaboration with Agicap to learn more about our Benelux expansion.

Sign up now.

Maintain independence and raise money your way
Get financed

Capchase breidt uit naar Nederland en België

Dit een voortzetting van onze snelle expansie in Europa, nadat we in de afgelopen zes maanden honderden miljoenen aan financiering beschikbaar hebben gesteld aan Europese oprichters.

In 2021 heeft Capchase 1,6 miljard dollar aan financiering beschikbaar gesteld aan ondernemers, en we zijn van mening dat dit bedrag tijdens onze Europese expansie zal blijven toenemen.

De Europese technologie is nog nooit zo welvarend geweest. Maar ondanks de snelle groei van de regio blijft de omvang van de beschikbare kapitaalopties voor oprichters beperkt. Ons assortiment financieringsproducten biedt oprichters een nieuwe, kosteneffectieve manier om hun ambities te realiseren. Dit is de reden waarom we in zes maanden tijd in Europa al honderden miljoenen beschikbaar hebben gesteld aan financiering voor honderden startups, die nu 25% van de wereldwijde activiteiten van Capchase vertegenwoordigen. 

Vorige maand kondigden we onze uitbreiding naar Scandinavië aan en nu richten we ons op België en Nederland. Deze markten kennen een ongekende hausse in de instroom van kapitaal en talent naar de technologiesector, en er is een groeiende pool van startups die ideaal geplaatst zijn om te profiteren van de flexibele financieringsopties van Capchase.

Capchase heeft al groeikapitaal verstrekt aan toonaangevende bedrijven in deze regio's, in MKB SaaS en enterprise SaaS, evenals aan bedrijven actief in consumentenabonnementen. Klanten zijn o.a. Homerun (HR-tech platform), Owlin (nieuwsanalyse) en meer.

Capchase biedt een reeks niet-dilutieve financieringsproducten voor bedrijven met terugkerende inkomsten. Hierdoor kunnen oprichters snel toegang krijgen tot groeikapitaal zonder eigen vermogen op te geven. We hebben onlangs de lancering aangekondigd van een van de eerste alternatieven in de branche voor startups die geld willen verdienen met hun inactieve contanten: Capchase Earn. Het product genereert APR en stelt bedrijven in staat hun totale kapitaalkosten aanzienlijk te verlagen. Het stelt startups met inactief geld uit bronnen zoals een recente fondsenwerving in staat om de tarieven op de andere financieringsproducten van Capchase te compenseren.

Adelina Peltea, COO bij Homerun zei: "Homerun, dat aan MKB-bedrijven software biedt voor het beheren van hun wervingsproces, verdient een paar miljoen aan ARR en bereidt zich voor om dit jaar Series A te verhogen. We wilden een manier om onze groei te stimuleren zonder te hoeven wachten op de Series A-fondsen, en Capchase leek een gebruiksvriendelijke oplossing. Het is een probleemloos alternatief voor bankleningen, en een aandelenvrij alternatief of aanvulling op VC-geld. En ik moet zeggen dat aangezien UX groot is in wat we bouwen, het ook fijn is om financiering te hebben met een geweldige UX!"

Neem deel aan ons komende evenement in samenwerking met Agicap om meer te weten te komen over onze Benelux-uitbreiding.

Nu inschrijven.